Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. Asigurarea respectării deontologiei de către organizaţiile de cercetare

Legislaţie şi recomandări europene


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-55
CITAT: subliniază necesitatea de a respecta practicile, standardele și principiile etice fundamentale din diferitele coduri de 
etică naționale, sectoriale sau instituționale; reamintește importanța aplicării principiilor stabilite la articolul 19 din 
Programul-cadru Orizont Europa privind etica în cazul programelor de cercetare ale UE;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07