Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: finanţare instituţională de bază (RO)

Enunturi date ca definiţii.

ro-og-57-2002-2022-art-50
CITAT: 

 (1) Fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1) se utilizeazăşi pentru finanţarea obiectivelor planurilor 
sectoriale, pentru finanţarea instituţională de bază, inclusiv pentru contracte în regim de cofinanţare, în 
completarea resurselor financiare ale contractorilor, în scopul realizării unor activităţi de 
cercetare-dezvoltare şi inovare prin proiecte din cadrul planurilor şi programelor prevăzute la art. 41, 
precum şi din cadrul planurilor şi programelor internaţionale la care pot participa persoane fizice sau juridice 
române. 
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1), pentru perioada 
prevăzută la art. 33 alin. (1^1), se utilizeazăşi pentru finanţarea obiectivelor planurilor sectoriale şi 
programelor-nucleu, precum şi pentru contracte în regim de cofinanţare, în completarea resurselor financiare 
ale agenţilor economici beneficiari, în scopul realizării unor activităţi de cercetare cu forţe proprii sau în 
colaborare cu unităţi şi instituţii de cercetare prevăzute la art. 7 şi 8. 

 (2) Unităţile şi instituţiile certificate conform art. 33, din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a) - e) şi g), pot 
fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea de investiţii pentru dotări cu aparatură, 
echipamente, instalaţii şi alte active corporale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
ro-og-57-2002-2022-def-16.1
CITAT: Finanţare acordată conform art. 67 de către autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare, astfel încât să asigure o finanţare de bază a cheltuielilor unităţii aferente 
activităţii de cercetare-dezvoltare.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-60 (2 comentarii)
CITAT: 

 (1) Programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare, acţiunile cuprinse în Planul naţional, 
planurile sectoriale şi alte programe de cercetare-dezvoltare, precum şi finanţarea instituţională de bazăşi 
finanţarea instituţională complementară de susţinere a performanţei se realizează pe bază de contracte de 
finanţare. 

 (1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare, 
precum şi acţiunile cuprinse în Planul naţional, în planurile sectoriale şi în programele-nucleu finanţate din 
surse bugetare se realizează pe bază de contracte de finanţare.

 (2) Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, 
proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor prevăzute la alin. (1^1) se elaborează de 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
ro-og-57-2002-2022-art-67 (1 comentariu)

actualizat la 2022-06-27 19:19:42