Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

EIS2021: European Innovation Scoreboard 2021

Se găseşte la: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46013/attachments/1/translations/en/renditions/native

actualizat la 2023-12-07 18:14:07