Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

DEFLC2: Detalierea termenilor folosiţi în Legea Cercetării şi a relaţiei acestora cu terminologia din legislaţia europeană a cercetării şi inovării

Se găseşte la: https://zenodo.org/record/6477289/files/definitii_legea_cercetarii_2.pdf

actualizat la 2022-06-27 19:19:43