Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Date, materiale, propuneri şi rezultate de cercetare-dezvoltare. Accesul la date, date deschise

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1b
CITAT: 
Libertatea cercetării științifice: ca parte a unei culturi a cercetării inerente SEC și o condiție necesară pentru ca 
cercetătorii să își definească întrebările, teoriile și metodele de cercetare într-un mod liber, deschis și sigur și să 
producă, să partajeze și să disemineze cunoștințe, date și alte rezultate;ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-13
CITAT: subliniază că pandemia de COVID-19 a mărit cererea pentru o mai bună conectivitate și, prin urmare, a accelerat 
tranziția digitală; regretă, cu toate acestea, că partajarea tehnologiilor și drepturile de proprietate intelectuală nu au fost luate 
în considerare în mod suficient;

ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-35
CITAT: subliniază importanța reducerii fragmentării accesului la datele de cercetare și recunoaște importanța Cloudului 
european pentru știința deschisă (EOSC) în contextul „noului SEC”, care vizează reunirea părților interesate, a inițiativelor și 
a infrastructurilor de date instituționale, naționale și europene în vederea dezvoltării unui ecosistem al științei deschise 
incluzive în UE; solicită promovarea participării la inițiativele privind știința deschisă și schimbul de date prin îmbunătățirea 
infrastructurilor europene de schimb de date și promovarea utilizării standardelor în materie de date;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-52
CITAT: subliniază că este esențial să se dezvolte rapid un EOSC bazat pe principiile FAIR; este preocupat de progresele lente 
înregistrate în vederea atingerii acestui obiectiv; îndeamnă Comisia să accelereze extinderea EOSC într-un spațiu fiabil de 
date C&I; reamintește importanța conectării tuturor inițiativelor legate de schimbul de date, cum ar fi cele legate de crearea 
unor spații europene de date pentru sănătate, energie, producție, mobilitate, agricultură, finanțe, competențe și administrații 
publice;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07