Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: contract de cercetare (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-31 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare evaluate în condiţiile art. 33, academiile de ramurăşi 
instituţiile de învăţământ superior acreditate organizeazăşi participă, cu prioritate, la programele de formare 
profesională a persoanelor cu studii superioare din domeniu. 
(2) Instituţiile de învăţământ superior, academiile de ramură, institutele de cercetare şi cele de 
cercetare-dezvoltare pot colabora pe bază de reciprocitate în promovarea unor programe de formare 
continuă, doctorate, teme de cercetare, în practica studenţilor şi alte asemenea activităţi. 
(3) Finanţarea programelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face conform prevederilor legale în vigoare şi 
reglementărilor specifice stabilite la nivelul unităţilor organizatoare. 
(4) Studenţii din instituţiile de învăţământ superior acreditate şi doctoranzii pot face parte din colectivele 
de cercetare şi participă efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare. Studenţii şi 
doctoranzii care participă la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare pot fi remuneraţi 
conform legii. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07