Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (RO)

Este neclar dacă este aceeaşi cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi de ce e denumită altfel.

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-8^2
CITAT:  (1) În vederea înscrierii în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţificăşi Inovare, unităţile şi instituţiile de drept public, precum şi cele de drept privat 
prevăzute la art. 7 şi 8 se supun evaluării capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi 
inovare. 
(2) În vederea evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaboreazăşi 
aprobă prin ordin procedura şi metodologia de evaluare a capacităţii de a desfăşura activităţi de 
cercetare-dezvoltare şi inovare, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 

Termeni şi concepte conexe

Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare
CITAT: Denumirea se referă la un minister sau o altă instituţie
publică ce primeşte, temporar, această atribuţie, deseori doar pe durata
unei singure ordonanţe de organizare a unui guvern.

actualizat la 2022-06-27 19:19:42