Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

AA20230303: https://ad-astra.ro/2023/03/03/proiectul-de-lege-a-invatamantului-superior-nu-este-gata/

Se găseşte la: https://ad-astra.ro/wp-content/uploads/2023/03/desprelis.pdf

Scrisoare deschisa catre doamna Ligia Deca,

Ministrul Educatiei Nationale.

Textul integral al scrisorii (pdf).

Stimată doamnă ministru,

Deşi reprezintă un progres faţă de versiunea anterioară, în proiectul
Legii învăţământului superior persistă o serie de probleme grave,
inclusiv discordanţe fundamentale şi paralelisme cu legislaţia
românească şi europeană a cercetării. Aceste divergenţe privesc, cel
puţin:

(1) incoerenţa generală a utilizării termenului de `cercetare’ sau
`cercetare-dezvoltare’ cu efecte grave pentru contabilitatea şi
statistica cercetării şi pentru aderarea la OCDE;

(2) incoerenţa sistemului de coduri de etică şi integritate a
cercetării, divergenţa cu Codul european de conduită pentru
integritatea cercetării (ALLEA) în multe privinţe, inclusiv definiţia
plagiatului;

(3) incoerenţa obligaţiilor universităţilor ca instituţii publice de
cercetare cu prevederile legii cercetării (OG57/2002)

(4) contradicţiile între proiectul de lege, Statutul personalului de
cercetare (L319/2004) şi Codul Muncii (L53/2003);

(5) grave confuzii privind regimul drepturilor intelectuale şi relaţia
cu publicarea în regim deschis, inclusiv cu publicarea tezelor de
doctorat;

O analiză aprofundată a textului nu este posibilă în cele 10 zile de
discuţie publică. Fiind o lege paralelă cu legislaţia cercetării din
România, în ce priveşte activităţile de cercetare-dezvoltare, şi
folosind definiţii diferite, contradicţiile şi incoerenţele se
întâlnesc la tot pasul.

Solicităm retragerea proiectului de lege şi adoptarea unei legi a
învăţământului superior şi a cercetării, care să normeze cercetarea
din universităţi şi din celelalte instituţii publice de cercetare în
mod unitar, coerent cu legislaţia naţională şi europeană.

Cu deosebit respect,

Asociaţia Ad Astra.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07