Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

AA20221228: Scrisoare deschisă adresată domnului Klaus Iohannis, Președintele României.

Se găseşte la: https://ad-astra.ro/2022/12/28/scrisoare-deschisa-adresata-domnului-klaus-iohannis-presedintele-romaniei/

Domnului Klaus Iohannis, Președintele României.

Stimate domnule președinte,

Prin prezenta vă solicităm sa retrimiteți în Parlament proiectul legii
privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare din România
în Spațiul european de cercetare, precum și pentru modificarea
Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și
dezvoltarea tehnologică. Considerăm că acest proiect trebuie amendat
în mod esențial deoarece, în forma actuală:

1. Normează, în paralel cu alte legi, în principal cu Ordonanța
Guvernului nr. 26 din 2000 cu modificările și completările ulterioare,
privind asociațiile, fundațiile și federațiile, aspecte care țin de
formarea de asociații de drept privat și de interes public, permițând
aparent eludarea obligațiilor aferente dreptului de a administra
bunuri din domeniul public și fonduri publice (art. 38–45), a
reglementarilor privind evitarea conflictelor de interese în
administrarea asociațiilor și a necesității existenței unor organe de
conducere cheie, cum ar fi adunarea generală sau cenzorul (controlul
financiar intern), a unor componente esențiale ale statutului, precum
și a unor proceduri cheie cum ar fi asigurarea unicității numelui,
înscrierea în registrul persoanelor juridice de drept privat,
dizolvarea etc.  Reprezintă, de asemenea, o normă paralelă cu Legea
287/2004 privind consorțiile universitare, consorții care sunt
aproximativ același tip de organizații cu anticipatele consorții
CDI. Ambele tipuri de consorții ar fi, prin lege, persoane juridice
private de interes public, chiar dacă nu respecta niciuna din
condițiile stabilite prin OG26/2000 pentru aceasta, condiții care ar
trebui sa fie obligatorii pentru o organizație care gestionează
fonduri publice.  Astfel, se creează riscuri severe, nejustificate,
privind cheltuirea fondurilor publice și administrarea bunurilor
aflate in proprietate publică.

2. Normează, în paralel cu o alta lege, Ordonanța guvernului nr. 57
din 2002, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică,
proceduri și drepturi cheie privind evaluarea, clasificarea și
eligibilitatea pentru finanțarea organizațiilor de cercetare,
introducând confuzii, contradicții și ambiguități care pot avea
consecințe grave. Introduce, printre altele, o definiție paralelă,
substanțial diferita de definiția 7^1 din OG57/2002 pentru termenul
„organizație de cercetare”.

3. Intervine în structura internă a Planului Național de Cercetare,
Dezvoltare si Inovare, care este o hotărâre emisă de guvern; face
ilegal și inoperant, printre altele, planul abia adoptat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1188/2022.

4. Contravine propriei expuneri de motive, deoarece formarea de noi
organizații de cercetare, și a unei noi categorii, este de natură să
crească fragmentarea sistemului, nu să o scadă – cum e declarata a fi
intenția si motivația legii.

5. Tratează, în conținutul sau, cu totul alt subiect decât cel enunțat
în titlu, în cea mai mare parte legea nefiind despre integrarea
organizațiilor din România în Spațiul European al
Cercetării (SEC). Integrarea în Spațiul European al Cercetării
presupune transpunerea în legislație și în procedurile și practicile
organizațiilor de cercetare și a autorităților statului a unui
ansamblu de recomandări, coduri de bună practică și rezoluții ale
organismelor UE, cum ar fi:

(1) Carta europeană a cercetătorilor și codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor;
(2) Codul european de conduită pentru integritatea cercetării (codul ALLEA);
(3) Comunicarea Comisiei 628/2020 privind un nou Spațiu European al Cercetării;
(4) Recomandarea 391 din 2022 privind principiile valorizării cunoașterii;
(5) Declarația de la Bonn privind libertatea cercetării științifice, din 2020;
(6) Declarația de la Roma, din 2014, privind cercetarea și inovarea responsabilă în Europa;
(7) Recomandarea 2122/2021 privind Pactul european pentru cercetare și inovare;
(8) Rezoluția 2524 din 2021 a Parlamentului European privind un nou Spațiu european al cercetării.

În cea mai mare parte, proiectul de lege tratează cu totul alte
subiecte, doar accidental apărând mențiuni care ar putea fi
considerate tangente la subiectul SEC. În expunerea de motive nici nu
apar referințe la documentele de mai sus, singura referință fiind la
ediția anterioară a SEC, lansată acum mai bine de 20 de ani.

În concluzie, ne exprimăm încrederea că veți da curs solicitării
noastre și veți cere Parlamentului revizuirea acestui proiect de lege,
în conformitate cu necesitățile perioadei în care ne aflăm și cu
cerințele legii 24 din 2000 privind tehnica legislativă.

Va dorim sărbători fericite, Anul Nou cu bine și multă sănătate.
Membrii Asociației Ad Astra

actualizat la 2023-12-07 18:14:07