Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

AA20220709: Scrisoare deschisă adresată Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) privind reformele necesare Institutelor Naționale de Cercetare și Dezvoltare (INCD).

Se găseşte la: https://ad-astra.ro/2022/07/09/scrisoare-deschisa-adresata-ministerului-cercetarii-inovarii-si-digitalizarii-mcid-privind-reformele-necesare-institutelor-nationale-de-cercetare-si-dezvoltare-incd

Vă adresăm această scrisoare cu scopul de a formula o serie de reforme
și actualizări necesare relansării cercetării bazate exclusiv pe
criterii de competență, performanță și transparență din cadrul
Institutelor Naționale de Cercetare și Dezvoltare (INCD). Mai jos vă
prezentăm cele două procese fundamentale care, din punctul nostru de
vedere, au drept scop principal demararea procesului de reformă.

1. Procesul de reformă

1.1 Asociația Ad Astra propune revizuirea fundamentală a criteriilor de evaluare internațională a INCD-urilor în raport cu următoarele cinci aspecte fundamentale:

– potențialul de cercetare de excelență;

– capacitatea de inovare;

– impactul economic și social;

– mobilitatea internațională și trans-sectorială;

– funcționarea standardelor etice europene.

În baza acestor evaluări, asociația Ad Astra propune sa se facă
deosebirea clară între institutele performate și cele
neperformante. Acest proces de evaluare ar trebui să decidă care
institute sunt performante și, în plus, ar stimula atragerea de
cercetători pe criterii exclusiv de competență, proces care treptat ar
duce la încetinirea procesului de brain drain. În ceea ce privește
institutele neperformante, trebuie demarat imediat un program de
fuziune voluntară, asociere și diversificare a serviciilor
oferite. Pentru finanțare propunem ca PNCDI (Planul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare şi Inovare) IV să ofere finanțare instituțională
doar în funcție și exclusiv pe baza acestei evaluări imparțiale.

Asociația Ad Astra propune ca evaluarea rezultatelor și impactului
științific ale INCD-urilor sa fie făcută prin raportarea la următorii
indicatori:

a) numărul de articole publicate în revistele de mare impact precum
Science/Nature/PNAS/Cells în întreaga activitate sau în ultimii 32 de
ani;

b) numărul de brevete triadice obținute în întreaga activitate sau în ultimii 32 de ani;

c) venituri din licențierea brevetelor sau altor forme de proprietate
industrială, pe ani (este necesară furnizarea unei liste cu cele mai
importante 10 contracte de licențiere, adică obiectul lor, tipul,
beneficiarul);

d) cele mai semnificative 5-10 articole științifice din ultimii 10 ani
cu o scurtă notă despre impactul fiecăruia;

e) 5-10 brevete, cele mai semnificative/promițătoare/licențiate, din
ultimii 10 ani cu o scurtă notă despre impactul fiecăruia;

f) 5-10 alte rezultate notabile cu o notă despre motivul pentru care
sunt notabile din ultimii 10 ani și impactul fiecăruia;

g) indicatori statistici standard obținuți în ultimii 10 ani sau de la
înființarea instituției de cercetare (personal/grupe de vârsta/fluxuri
de personal, alumni, venituri din diverse surse, capital etc) care să
dea o idee despre dimensiunea organizației.

Toți acești indicatori vor fi evaluați de un panel de experți
internaționali în domeniu. Este absolut necesar ca pe parcursul
procesului de evaluare să nu existe niciun fel de contact între
panelul cu experți internaționali și INCD-ul evaluat. De asemenea,
este necesar ca experții internaționali sa nu fi făcut parte dintr-un
panel de evaluare anterior. Intensitatea producției științifice
trebuie ponderata cu numărul de cercetători angajați în INCD-ul
evaluat.

1.2 Propunem stabilirea unei metodologii clare și transparente pentru
concursurile pentru ocuparea posturilor de directori generali ai
INCD-urilor. În acest context este absolut necesară crearea
condițiilor de acces la concurs cu panel internațional pentru orice
cercetător din lume care îndeplinește criteriile de excelență
științifică și pentru care cunoașterea limbii române nu reprezintă un
criteriu pentru concurs.

1.3 Organizarea de urgență a funcționării INCD-urilor prin eliminarea
consiliilor de administrație (CA) și înlocuirea acestora cu paneluri
internaționale de experți care să avizeze agenda strategică de
cercetare a INCD-ului respectiv.

1.4 Crearea unei rețele de INCD-uri grupate pe domenii științifice
afine (minim 3). Acest lucru ar crea condițiile prielnice pentru a
eficientiza funcționarea acestora și, în același timp, ar crește și
productivitatea și calitatea ştiinţifică. Ținem să menționăm că acest
lucru este prevăzut și în recomandările PSF (Policy Support Facility
*).

2. Procesul de transparentizare

2.1 În urma analizei Ad Astra s-a semnalat o problemă a transparenței din cadrul site-ului Guvernului României.

În structura Instituțiilor Naționale de Cercetare și Dezvoltare din
România, funcția cea mai importantă este cea de Director
General. Organigramele variază în funcție de INCD-uri, însă funcția de
Director General este necesară în orice structură pentru a funcționa
eficient Instituția.

În urma unor cercetări făcute pe site-ul (**) Guvernului României am
găsit cea mai actualizată situație oficială a mandatelor Directorilor
Generali din data de 29.06.2020. De la data respectivă până în acest
moment a trecut o perioadă de aproximativ doi ani în care 28 de
Directori Generali și-au încheiat mandatele de patru ani sau perioada
de ocupare provizorie până la următorul concurs. Din 43 de Directori
Generali, 28 dintre aceștia teoretic sunt încă în funcție, însă
practic nu poate afla nimeni căutând prin surse oficiale cum ar fi
site-ul Guvernului.

Astfel, pe aceasta cale asociația Ad Astra cere actualizarea bazei de
date cu Directorii Generali pe site-ul Guvernului, deoarece în doi ani
calendaristici multe funcții au fost ocupate de alte persoane despre
care nu putem afla nimic oficial în ce privește mandatul acestora. În
plus, vă recomandăm să actualizați constant, cel puțin o dată la 6
luni, numele celor care ocupă funcția de Director General.

2.2 O altă reformă necesara este aplicarea componentei etice în
procesul de evaluare a INCD-urilor. În prezent, criteriile pe baza
cărora se evaluează institutele de cercetare nu fac nicio referire la
componenta etică. Această componentă este un element cheie în
departajarea institutelor în procesul de evaluare și trebuie introdusă
ca atare. Ținem sa menționăm că evaluarea reala a INCD-urilor bazată
pe recomandările făcute de un consiliu internațional a fost efectuata
o singura data (***) în anul 2012. Din acest motiv dorim să menționăm
că un adevărat proces de reforma trebuie sa înceapă cu o evaluare
corectă și imparțială a INCD-urilor, iar, pentru a evita orice
potențial conflict de interese, comisiile care vor efectua această
evaluare trebuie să fie alcătuite exclusiv din cercetători din
străinătate. De asemenea, solicităm întocmirea și publicarea unei
analize a posibilelor conflicte de interese între personalul MCID,
conducerile și personalul institutelor din subordine.

2.3 Un alt punct pe care dorim să-l semnalăm este o reforma legată de
alcătuirea consiliilor de administrație aferente INCD-urilor. Propunem
îmbunătățirea componenței consiliilor de administrație prin
introducerea unui „Internațional Advisory Board”, acesta din urmă
fiind alcătuit exclusiv din cercetători de prestigiu din străinătate.

În viziunea Ad Astra, aplicarea unui asemenea set de măsuri ar putea
avea doar un impact pozitiv în procesul de relansare, finanțare pe
bază de competență, transparentizare și conectare a cercetătorilor din
România cu cei din diaspora și nu numai.  Vă stăm la dispoziție pentru
orice eventuale clarificări suplimentare.

O versiune PDF a prezentei scrisori deschise se găseşte aici (link scrisoare).

Cu respect,

Membrii Asociației Ad Astra a cercetătorilor români.


* https://www.research.gov.ro/ro/articol/5465/programe-europene-policy-support-facility-psf-instrumentul-de-sprijin-pentru-politici

**
   https://www.research.gov.ro/ro/articol/5225/sistemul-de-cercetare-structuri-componente-institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare-incd-in-coordonare-mandatele-directorilor-generali-ai-incd-urilor-aflate-in-coordonare

***
    https://www.research.gov.ro/ro/articol/2857/sistemul-de-cercetare-institutional-evaluations-and-certifications-final-reports

actualizat la 2023-12-07 18:14:07