Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

AA20220602: Scrisoare deschisă privind proiectele PN-IV şi SNCISI

Se găseşte la: https://ad-astra.ro/2022/06/02/scrisoare-deschisa-privind-proiectele-pn-iv-si-sncisi/

Prin această scrisoare deschisă, vă semnalăm însă absenţa ţintelor de
rezultat din ambele documente, nerespectarea prevederilor legale
privind specificarea bugetelor planului naţional şi a programelor
componente precum şi faptul că, aşa cum se prezintă, acţiunile din
aceste două documente nu pot fi finanţate decât parţial din alocările
bugetare de cercetare-dezvoltare, unele nefiind de această natură.
Dacă sunt adoptate aşa, credem că vor trebui găsite surse suplimentare
de finanţare.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07