Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

AA20220314: Comunicat privind finanțarea cercetătorilor ucraineni

Se găseşte la: https://ad-astra.ro/2022/03/14/comunicat-privind-finantarea-cercetatorilor-ucraineni/

Stimate Domnule Ministru,

Propunem lansarea urgentă a unei competiții de proiecte de cercetare
pentru cercetătorii ucraineni refugiați, proiecte care se vor
desfășura în universități, institute, firme şi alte organizații de
cercetare românești.

Proiectele câștigătoare vor putea fi conduse de cercetători ucraineni
sau romani, dar cea mai mare parte a cheltuielilor directe
alocate (70%) va trebui să acopere salarii pentru cercetători
ucraineni refugiați, care au făcut cerere de azil în România,
contractorul fiind o organizație de cercetare din România. Proiectele
ar trebui să poată fi de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă
sau dezvoltare experimentală, în orice domeniu al științei.

O varianta mai rapidă a acestei competiții, cu o procedură
simplificată, ar putea fi o extensie a proiectelor existente ale
cercetătorilor români, proiecte câștigătoare ale unor competiții
anterioare şi aflate în desfășurare, extensie care să permită
angajarea de cercetători ucraineni în echipele existente, pentru
abordarea unei dezvoltări a temei inițiale. Această variantă nu ar
acoperi întregul spectru al temelor care ar putea fi propuse de
colegii ucraineni şi toate direcțiile în care aceștia pot să
contribuie, dar ar fi utilă ca instrument accesoriu datorită
celerității relative cu care se poate ajunge la contractare.

Instrumentele de finanțare menționate sunt necesare deoarece
cercetătorii din multe domenii ale științei ar avea dificultăți sa-si
găsească, în România, un loc de munca în domeniul de excelență al
fiecăruia, în lipsa unor astfel de surse de finanțare fiind obligați
să-şi întrerupă cercetările de o viață, ceea ce ar reprezenta o
pierdere atât pentru ei cât şi pentru știință în general. Această
investiție a statului roman s-ar justifica pe deplin prin aprofundarea
legăturilor între comunitatea științifică românească şi cea
ucraineană, precum şi prin contribuția cercetătorilor ucraineni la
dezvoltarea şi diversificarea temelor din organizațiile românești de
cercetare.

Estimăm că nivelul bugetului necesar ar fi relativ redus. În Ucraina
sunt cca 1,4 cercetători la 1000 de locuitori. Dacă numărul de
refugiați care au cerut azil este de 3500 pentru primele două
săptămâni, presupunând independența celor două variabile, ar însemna
că până acum ar fi cerut azil în România aproximativ 5 cercetători. Pe
toată durata conflictului, ne putem aștepta ca numărul de solicitanți
de azil să fie de 10-20 de ori mai mare, deci ne-am putea aștepta la
maximum 100 de solicitanți.

Cum cheltuielile anuale cu cercetarea în România, în sistemul public,
sunt de ordinul a 40.000 euro/cercetător (incluzând regia, personalul
auxiliar, consumabile), dacă aceste instrumente ar acoperi numărul
maxim de solicitanți anticipat, pentru un an, o sumă de 4 milioane de
euro pe an ar trebui să fie cu totul acoperitoare.

Vă stăm la dispoziție pentru orice eventuale clarificări suplimentare. 

Cu respect,

Membrii Asociației Ad Astra a cercetătorilor români.~

actualizat la 2023-12-07 18:14:07