Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

AA20220214: Scrisoare deschisă către domnul Ministru Ioan-Marcel Boloș

Se găseşte la: https://ad-astra.ro/2022/02/14/scrisoare-deschisa-catre-domnul-ministru-ioan-marcel-bolos/


Stimate domnule Ministru Ioan-Marcel Boloș,

Vă adresăm prezenta scrisoare pentru a vă semnala o serie de
deficiențe și măsuri urgente care, în viziunea noastră, ar fi vitale
pentru a sprijini relansarea cercetării în România – un scop pe care,
suntem siguri, îl avem cu toții în comun. După cum probabil știți, de
peste trei decenii, cercetarea din România suferă profund din cauza
subfinanțării cronice, a lipsei de predictibilitate a finanțării,
precum și din lipsa unor reforme profunde, măsuri mult așteptate de
comunitatea științifică, dar care, până în acest moment, nu s-au
concretizat. Lipsa unor asemenea reforme a dus fie la demotivarea
cercetătorilor competenți, fie la orientarea spre un cadru mai
ofertant din străinătate, în prezent asistând la un adevărat exod al
unora dintre cei mai capabili oameni din țara. Acest lucru a dus, din
păcate, la înregistrarea în domeniul cercetării și inovării a unor
decalaje importante față de marea majoritate a țărilor Uniunii
Europene, inclusiv din rândul țărilor vecine. Asociația Ad Astra a
propus, de-a lungul anilor, numeroase măsuri și obiective strategice
de stimulare a cercetării pe termen mediu și lung, printre acestea
numărând-se și Pactul Național pentru Cercetare, pact asumat de
majoritatea universităților de prestigiu din România, de anumite
organizații importante, precum și de o serie de partide politice,
inclusiv partidul din care dumneavoastră faceți parte (sursa *).

Asociația Ad Astra a urmărit cu interes și preocupare declarațiile de
presă în care se menționează intenția de a orienta mai mult cercetarea
către transfer tehnologic. Ținem să sublinem, încă o dată, că
cercetarea nu se poate baza pe transfer tehnologic, transferul
tehnologic fiind un proces prin care se exploatează unele rezultate
ale activității de cercetare. Chiar dacă este important să crească
transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, este la fel de
important să fie menținut echilibrul dintre finanțarea cercetării
fundamentale și a cercetării aplicative, pentru că nu poate exista un
sistem performant de cercetare aplicativă fără o bază solidă de
cercetare fundamentală.

În același timp, comunitatea științifică din țară și din diaspora
dorește o transparentizare a mecanismului de finanțare competițională
care să ducă la o funcționare normală și predictibilă. De pildă, și
foarte important, vă solicităm să faceți diligențele necesare pentru a
ajunge, în sfârșit, la o predictibilitate a calendarului competițiilor
de cercetare. Este vital ca acestea să fie anunțate din timp și, pe
cât posibil, ca datele lor să se mențină aceleași, de la un an la
altul. Credem că este foarte important ca toate organismele
finanțatoare să aibă un board constituit din cercetători cu bună
reputație internațională, iar periodic (o dată la 3 ani), toate
organismele finanțatoare să publice liste cu evaluatorii folosiți.

Reamintim faptul că există deja o listă cu măsuri, care reprezintă
reforme de substanță și pe care România este obligată să le
îndeplinească în anumite termene sub sancțiunea pierderii unor fonduri
vitale pentru cercetare. Acestea se regăsesc foarte bine stipulate în
PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) la capitolul 9, de
la punctul 270 pâna la punctul 287 (sursa **).

Ca urmare, ținem să subliniem următoarele aspecte principale, aspecte
pe care sperăm să le luați în considerare cu prioritate maximă, și
anume:

1. În continuare nu avem adoptate Strategia Națională CDI pe 2021-2027
și nici Strategia Națională de Specializare Inteligentă (lipsa HG-ului
aferent, dovedește clar acest lucru) care trebuiau să fie gata de
peste un an.

2. Nu există încă Planul Național de CDI 4 (PN4). Ca o consecință a
faptului ca nu există PN4, în anul 2022 este foarte probabil că nu se
va mai putea lansa nicio competiție de tip TE, PCE, PD, PED, sau de
premiere a articolelor. Prin această scrisoare deschisă, am dori să vă
reamintim cât este de important ca o fracțiune bine definită din
bugetul cercetării să fie, totuși, distribuită previzibil și
transparent prin competiții similare celor organizate la nivel
european.

3. În cadrul PNRR este prevăzută lansarea competiției de atragere a
100 de cercetători de excelență din diaspora. Asociația Ad Astra încă
așteaptă cu nerăbdare dezbaterea publică a pachetului de informații al
acestei competiții foarte importante pentru relansarea
cercetării. Ținem să menționăm că neîncadrarea în termen pentru
această competiție duce automat la pierderea de fonduri alocate
cercetării prin PNRR.

4. Dorim să știm care este stadiul mecanismului PSF (Policy Support
Facility) și care este calendarul stabilit în continuare. Din păcate,
raportul PSF inițial al experților scoate în evidență concluzii mai
mult decât îngrijorătoare despre starea sistemului CDI din România. În
acest raport, se evidențiază o serie de disfuncționalități majore care
trebuie remediate cât mai urgent (sursa ***).

5. Într-unul dintre interviurile pe care le-ați acordat recent, ați
avut amabilitatea de a menționa câteva dintre prioritățile pe care le
considerați pentru sistemul de cercetare (sursa ****). În acest sens,
am dori să ne oferiți câteva detalii despre modul în care se dorește
înființarea Institutului de Genomică și a Institutului de
Nanotehnologii și Robotică, și dacă există deja o fundamentare
științifică și tehnică obiectivă pentru înființarea acestor institute.

Dorim pe această cale sa vă invităm la o întrunire cu membrii
comunității științifice Ad Astra pentru a putea, eventual, găsi
împreună soluții viabile la problemele mai sus menționate.

Asociația Ad Astra

(*)
https://ad-astra.ro/2020/11/16/asociatia-ad-astra-lanseaza-pactul-national-pentru-cercetare.

(**) https://mfe.gov.ro/pnrr/

(***)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/460eb95a-4e6b-11ec-91ac-01aa75ed71a1

(****)
http://stiri.tvr.ro/exclusiv-priorita–ile-noului-ministru-al–cercetarii–inovatiei-si-digitalizarii–de-la-digitalizarea-serviciilor-publice-la-investitiile-in-cercetare-_898984_youtube.html#view

actualizat la 2023-12-07 18:14:07