Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: unitate de transfer (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-85
CITAT: 

 (1) Statul susţine dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional, regional şi 
local, prin crearea de: 
a) centre şi servicii specializate pentru asistenţă 
şi informare ştiinţificăşi tehnologică, precum şi pentru 
diseminarea, transferul şi valorificarea rezultatelor cercetării; 
b) zone şi infrastructuri cu facilităţi speciale pentru înfiinţarea şi funcţionarea de agenţi economici 
inovativi, care dezvoltăşi aplică tehnologii noi, infrastructuri care pot fi: centre de transfer tehnologic, 
centre incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu industria, parcuri 
ştiinţifice şi tehnologice;

 c) unităţi de ramură specializate în transfer tehnologic, finanţate pe seama rezultatelor transferate în 
economie şi în viaţa socială. În acest sens unităţile de transfer răspund de întocmirea contractelor tripartite 
între furnizorul de tehnologie, unitatea de transfer şi unitatea care aplică rezultatele.

 (2) Susţinerea financiară pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel 
naţional, regional şi local, se realizează din fondurile alocate ministerelor de ramurăşi din fondurile 
administraţiilor publice locale interesate. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07