Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: unitate de drept public (RO)

Enunturi date ca definiţii.

ro-og-57-2002-2022-art-7
CITAT:  În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse următoarele categorii de unităţi şi instituţii de 
drept public:

 a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;

 b) instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără 
personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;

 c) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură;

 d) alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept 
public;

 e) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale; 

 f) instte sa sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor 
naţionale şi regiilor autonome;

 g) alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori 
structuri ale acestora legal constituite. 

 

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-6
CITAT:  Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept 
public şi de drept privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea. 
 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07