Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: temă de cercetare-dezvoltare (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-71
CITAT: 

 Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ministerele de resort, pentru domeniile proprii, 
coopereazăşi asigură parteneriatul între academii, învăţământ, cercetare şi industrie, în scopul valorificării 
cunoştinţelor, prin: 

 a) stimularea realizării temelor de cercetare-dezvoltare de echipe comune din unităţi, institute de 
cercetare-dezvoltare, academii şi instituţii de învăţământ superior; 

 b) stimularea finanţării cu prioritate a temelor cu aplicabilitate imediată, solicitate de industrie sau de alte 
ramuri economice; 
c) programe de formare profesională în care elevii şi studenţii efectuează stagii de pregătire şi practică în 
unităţi şi instituţii de cercetare care au bază materialăşi resurse umane specializate; 
d) programe de asistenţă tehnicăşi servicii între unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare şi agenţi 
economici, care aplică rezultatele programelor de cercetare-dezvoltare; 
e) participarea cercetătorilor şi specialiştilor din unităţile de cercetare-dezvoltare la formele de pregătire 
postuniversitară, respectiv de formare continuă, organizate în instituţiile de învăţământ superior acreditate. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07