Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: subunitate (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-19
CITAT: 

 (1) Prin actul de înfiinţare al institutului naţional se stabilesc denumirea şi sediul principal, obiectul de 
activitate, patrimoniul şi organul administraţiei publice centrale în coordonarea căruia funcţioneazăşi se 
aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare. 

 (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului naţional se întocmeşte pe baza 
regulamentului-cadru, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de 
la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
(3) Structura organizatorică a institutului naţional este aprobată de organul administraţiei publice centrale 
în coordonarea căruia funcţionează. 
(4) Institutul naţional poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice subunităţi cu sau fără personalitate 
juridică, necesare realizării obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile 
funcţionale din cadrul institutului naţional, precum şi cu terţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare 
şi funcţionare a institutului naţional. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:42