Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: sistemul naţional de cercetare-dezvoltare (RO)

Enunturi date ca definiţii.

ro-og-57-2002-2022-art-5
CITAT: 
 (1) Dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare este recunoscut oricărei persoane 
fizice sau juridice. 
(2) Dreptul de acces liber la fondurile publice destinate activităţii de cercetare-dezvoltare este garantat în 
condiţii de competenţă 
şi cu respectarea prevederilor legale şi contractuale privind drepturile de proprietate 
intelectualăşi de utilizare a rezultatelor. 
(3) Libertatea de organizare şi desfăşurare a activităţilor de cercetare-dezvoltare este garantatăşi este 
corelată cu asigurarea resurselor financiare, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a principiilor de etică 
profesională privind efectele adverse sau dăunătoare ale aplicării rezultatelor ştiinţei şi tehnologiei asupra 
omului şi mediului. 
(4) Pentru cazurile care nu sunt reglementate de legislaţia privind proprietatea intelectuală, se garantează 
persoanelor prevăzute la alin. (1) dreptul de participare la beneficiile rezultate, în condiţii contractuale 
specificate, precum şi dreptul de preemţiune în contractarea lucrărilor de continuare a activităţilor de 
cercetare-dezvoltare, valorificare a rezultatelor sau de transfer tehnologic al acestora. 
 

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-6
CITAT:  Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept 
public şi de drept privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea. 
 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07