Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: sistem de finanţare competiţională (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-53 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) În vederea asigurării finanţării în sistem competiţional, pe programe, a activităţilor de 
cercetare-dezvoltare şi inovare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaborează, planificăşi 
execută: 
a) bugetul multianual total, necesar realizării Planului naţional, detaliat pe programele componente, care 
se aprobă prin hotărâre a Guvernului o dată cu aprobarea Planului naţional;

 b) alocaţia bugetară anuală pentru Planul naţional, încadrată în limita bugetului multianual total aprobat, 
actualizat cu rata inflaţiei, după caz, precum şi în prevederile anuale ale bugetului de stat;

 c) plafonul anual de autorizare a angajării fondurilor pentru programele din Planul naţional, o dată cu 
legea bugetului de stat;

 d) alocaţiile bugetare anuale pentru alte programe sau sisteme de finanţare competiţională care nu se 
includ în Planul naţional;

 e) alocaţiile bugetare anuale pentru alte categorii de cheltuieli, prevăzute şi detaliate conform art. 58.

 (2) Alocaţia bugetară anuală pentru Planul naţional se constituie ca buget anual de plăţi şi se detaliază pe 
programele în derulare sau care se lansează în anul respectiv, în funcţie de necesarul de plăţi estimat pentru 
fiecare program. 
(3) Stabilirea bugetelor anuale de plăţi pentru programele din Planul naţional, în conformitate cu legile 
bugetare anuale, se face prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, după 
aprobarea prin lege a bugetului de stat. 
(4) Plafonul anual de autorizare a angajării fondurilor, aprobat prin legile bugetare anuale, pentru 
programele din Planul naţional reprezintă nivelul maxim de contractare din anul curent, pentru fiecare din 
anii următori, a sumelor aferente programelor a căror execuţie se realizează pe unul sau mai mulţi ani. 
Angajamentele cumulate din anii anteriori şi până la finele anului curent, pentru anul următor, nu pot depăşi 
bugetul aprobat pentru anul curent. Pentru următorii 2 ani angajamentele cumulate nu pot depăşi 75%, 
respectiv 65% din bugetul aprobat pentru anul în curs. 
ro-og-57-2002-2022-art-54
CITAT: 

 Alocaţiile bugetare anuale pentru programele sau sistemele de finanţare competiţională neincluse în 
Planul naţional se detaliază pe domeniile şi/sau obiectivele specifice acestora, în funcţie de necesarul de 
plăţi estimat pentru fiecare, pentru contractele noi şi în derulare, prin ordin al ordonatorului principal de 
credite.

 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07