Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: sistem competiţional (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-46
CITAT: 

 (1) Planurile sectoriale în domeniul cercetării-dezvoltării conţin programe şi proiecte de interes prioritar 
pentru domeniul respectiv, sunt aprobate prin ordin al ordonatorilor principali de credite şi se finanţează din 
bugetul acestora. Programele şi proiectele din planurile sectoriale sunt avizate de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
(2) La elaborarea planurilor sectoriale se solicită propuneri de teme de cercetare de la marii agenţi 
economici din domeniu, de la unităţile de cercetare, instituţii de învăţământ superior, patronate, sindicate, 
asociaţii profesionale şi alte structuri ale societăţii civile importante pentru domeniul respectiv. 
(3) Implementarea strategiilor de ramurăşi realizarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare se 
asigură de unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare din domeniu, în urma atribuirii în sistem 
competiţional sau în mod direct de către ministerele de resort, academiile de ramură sau/şi de autoritatea de 
stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit art. 47. 
ro-og-57-2002-2022-art-52
CITAT:  
Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare din fonduri de la bugetul de stat se face astfel: 
a) prioritar, în sistem competiţional, pe programe şi proiecte; 
b) în sistem direct. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07