Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, definitia 7: Transfer tehnologic

Transfer tehnologic:

 ansamblul de activităţi desfăşurate cu sau fără bază contractuală, pentru a 
disemina informaţii, a acorda consultanţă, a transmite cunoştinţe, a achiziţiona utilaje şi echipamente 
specifice, în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse 
comerciale şi servicii.  

actualizat la 2022-06-27 19:19:43