Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, definitia 21: Registrul potenţialilor contractori

Registrul potenţialilor contractori:

 sistem informatizat ce permite stocarea de către Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţificăşi Inovare a informaţiilor unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de 
drept privat din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, având un rol important în ceea ce priveşte accesul 
la programele de cercetare-dezvoltare şi inovare. Registrul potenţialilor contractori permite aplicanţilor să 
beneficieze de un proces performant de înregistrare, acesta venind ca un suport real în ceea ce priveşte 
introducerea electronică, o singură dată, a unei categorii comprehensive de informaţii despre instituţie, 
urmând ca acestea să fie actualizate ori de câte ori survin modificări sau Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţificăşi Inovare solicită acest lucru. 
 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43