Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, definitia 13: Program de cercetare-dezvoltare-inovare

Program de cercetare-dezvoltare-inovare:

 component al Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi 
inovare, alcătuit dintr-un set de obiective care au legătură între ele şi cărora le pot corespunde subprograme. 
Prin program se urmăreşte implementarea unei politici într-un domeniu specific. Realizarea programului se 
efectuează prin intermediul proiectelor. 
 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43