Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: risc de nerealizare a ipotezelor (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-87 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) Statul acceptă existenţa eşecului pieţei în realizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, în special ca 
urmare a faptului că bunurile generate de acestea sunt preponderent publice, şi preia acest risc, prin finanţări 
din fonduri publice ale acestor activităţi, inclusiv prin acordarea ajutorului de stat pentru derularea acestor 
activităţi, conform legislaţiei în vigoare. 
(2) Se recunoaşte faptul că activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare implică, prin explorarea 
necunoscutului, un risc inerent de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor prevăzute înaintea desfăşurării 
lor. Aceste nerealizări se constată în cursul procesului de evaluare şi monitorizare a proiectelor, detaliat în 
pachetul de informaţii al programului sau subprogramului de finanţare, şi nu presupun obligativitatea 
recuperării fondurilor cheltuite. Criteriile în funcţie de care se poate accepta riscul de nerealizare a 
ipotezelor sau obiectivelor se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 
Ştiinţifică. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07