Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: rezultat propriu de cercetare-dezvoltare (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-23
CITAT: 

 (1) Prin hotărârea Guvernului de înfiinţare sau reorganizare a institutului naţional se stabilesc bunurile din 
domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, bunurile din proprietatea 
privată a statului, administrate de institut, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau 
realizate din venituri proprii, după caz. 
(2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publicăşi privată 
a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau 
realizate din venituri proprii. 

 (3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa 
societăţi comerciale sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi comerciale, conform 
legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului. Pentru aceasta, institutul 
îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţificăşi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, 
procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate 
intelectuală. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07