Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Relaţia între sistemul de cercetare-dezvoltare şi alte sisteme ale societăţii. Generalităţi

Legislaţie şi recomandări europene


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-9
CITAT: invită statele membre să transpună „noul SEC” în politici concrete și acțiuni de finanțare menite să contribuie la dubla 
tranziție „verde” și „digitală”, la punerea în aplicare a unui Pact verde european ambițios și a unei strategii industriale 
ambițioase, la o redresare rezilientă și la nevoile medicale nesatisfăcute; subliniază importanța unor legături adecvate în 
cadrul și între ecosistemele industriale și de inovare și actorii acestora, inclusiv mediul academic, industria, sectorul public la 
diferite niveluri, publicul larg și societatea civilă din întreaga UE, pentru a se asigura că rezultatele cercetării sunt aplicate 
mai rapid în economie și în societate; subliniază, în acest context, rolul vital al IMM-urilor în abordarea inovării și 
a dezvoltării tehnologice, precum și potențialul IMM-urilor tradiționale care trebuie încă pus în valoare; subliniază rolul 
„centrelor SEC” ca instrument de asigurare a disponibilității unor cunoștințe științifice de înaltă calitate în toate orașele și 
regiunile din UE și, de asemenea, de stimulare a regiunilor în care există oportunități de creștere sustenabilă;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07