Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: program de cercetare-dezvoltare-inovare (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-43
CITAT: 
(1) Planul naţional conţine programe de cercetare-dezvoltare-inovare. 
(2) Programele cuprinse în Planul naţional, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se evalueazăşi se 
detaliază anual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(3) La elaborarea, evaluarea şi detalierea Planului naţional, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare 
consultă Colegiul consultativ, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, 
Academia Românăşi academiile de ramură, precum şi alţi factori interesaţi. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:42