Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: potenţial ştiinţific naţional (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-70
CITAT: 

 (1) Administraţia publică centralăşi locală, organizaţiile guvernamentale şi agenţii economici cu capital 
majoritar de stat au obligaţia de a antrena potenţialul ştiinţific naţional în activităţi privind: 
23 

 a) iniţierea şi contractarea de lucrări de cercetare şi transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor 

cercetării de interes specific instituţiei; 
b) elaborarea deciziilor de restructurare şi modernizare a economiei; 
c) elaborarea şi evaluarea independentă a strategiilor proprii ramurii economice; 
d) expertizarea şi evaluarea independentă a aspectelor specifice propriei activităţi, inclusiv expertize 

legate de eficienţa importului de noi tehnologii, produse şi altele asemenea.

 (2) În situaţiile în care nu este disponibilă expertiza completă la nivel naţional, cu avizul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare se apelează la misiuni de expertizare externe, beneficiarii având obligaţia de a 
include în aceste echipe şi specialişti români pe profil din domeniul cercetării. 
(3) *** Abrogat 

^1 
Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, realizeazăşi 

actualizează periodic baze de date publice cu cercetătorii din România, pe domenii de activitate şi pe 
specializări, cu indicarea rezultatelor lor publice, incluzând publicaţii şi brevete acordate. 

 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07