Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Organizaţiile de cercetare. Societăţile ştiinţifice

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-221
CITAT: 

 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării 
prin Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, conform legii. 

 (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice colaborează cu 
Consiliul Naţional al Rectorilor sau cu alte structuri asociative ale universităţilor, cu autorităţi şi asociaţii 
profesionale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale reprezentative, federaţii sindicale reprezentative la nivel 
de sector de activitate învăţământ superior şi cercetare, precum şi cu federaţii studenţeşti legal constituite la 
nivel naţional. Reprezentanţii acestor structuri sunt parteneri de dialog social. 


 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43