Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Organizaţiile de cercetare. Cercetarea autonomă individuală

Legislaţie internă existentă


ro-og-57-2002-2022-art-10
CITAT: 

 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul public sau privat poate fi desfăşuratăşi în cadrul 
unor forme asociative, în condiţiile prevăzute de lege. 
(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăşura şi individual, în regim economic, de către 
persoane fizice autorizate conform prevederilor legale. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07