Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: lucrare de fundamentare şi susţinere a iniţiativelor legislative şi politicilor în domeniu (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-69
CITAT: 

 Din categoria lucrărilor din domeniul de specialitate prevăzute la art. 66 fac parte numai lucrări care 
corespund profilului de specialitate al instituţiei respective şi pentru care aceasta dispune de potenţialul 
uman şi de baza materială pentru a le realiza, încadrate în următoarele categorii:

 a) elaborarea de studii tehnice, prognoze, strategii şi lucrări-suport pentru strategia sectorialăşi cea 
naţională;

 b) lucrări de fundamentare şi susţinere a iniţiativelor legislative şi politicilor în domeniu;

 c) lucrări-suport de adaptare şi extindere a legislaţiei existente în vederea preluării acquisului comunitar în 
domeniu;

 d) lucrări privind elaborarea şi realizarea planurilor de acţiuni pentru punerea în aplicare a legislaţiei 
comunitare preluate;

 e) consultanţă, expertiză în domeniul de specialitate;

 f) servicii tehnologice: analize, măsurători, testări, expertizări, certificări, altele similare;

 g) realizarea de sisteme informaţionale şi aplicaţii software pentru informatizarea activităţilor operaţionale 

din respectivul sector sau domeniu de activitate.

 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07