Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: finanţarea obiectivelor planurilor sectoriale (RO)

Se finanţează obiectivele, nu proiectele?

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-50
CITAT: 

 (1) Fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1) se utilizeazăşi pentru finanţarea obiectivelor planurilor 
sectoriale, pentru finanţarea instituţională de bază, inclusiv pentru contracte în regim de cofinanţare, în 
completarea resurselor financiare ale contractorilor, în scopul realizării unor activităţi de 
cercetare-dezvoltare şi inovare prin proiecte din cadrul planurilor şi programelor prevăzute la art. 41, 
precum şi din cadrul planurilor şi programelor internaţionale la care pot participa persoane fizice sau juridice 
române. 
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1), pentru perioada 
prevăzută la art. 33 alin. (1^1), se utilizeazăşi pentru finanţarea obiectivelor planurilor sectoriale şi 
programelor-nucleu, precum şi pentru contracte în regim de cofinanţare, în completarea resurselor financiare 
ale agenţilor economici beneficiari, în scopul realizării unor activităţi de cercetare cu forţe proprii sau în 
colaborare cu unităţi şi instituţii de cercetare prevăzute la art. 7 şi 8. 

 (2) Unităţile şi instituţiile certificate conform art. 33, din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a) - e) şi g), pot 
fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea de investiţii pentru dotări cu aparatură, 
echipamente, instalaţii şi alte active corporale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07