Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: finanţare instituţională complementară (RO)

Enunturi date ca definiţii.

ro-og-57-2002-2022-def-16.2
CITAT: Finanţare instituţională anuală, acordată în sistem 
competitiv conform art. 68, pe baza rezultatelor creatoare de cunoaştere şi a impactului economic şi social al 
activităţilor de cercetare-dezvoltare, inovare şi de transfer tehnologic. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07