Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: efort de inovare (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-82
CITAT:  
Statul stimuleazăşi susţine efortul de inovare şi de absorbţie a inovării în economie şi în societate, la 

nivelul agenţilor economici şi sociali, prin acţiuni şi mijloace specifice, astfel: 
a) sprijin financiar; 
b) dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic. 

 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07