Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: dezvoltare tehnologică (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-def-7^1
CITAT: o entitate, precum universitate sau institut de cercetare, indiferent de 
statutul său legal (organizat conform legii publice sau private) sau de modul de finanţare, al cărei scop 
principal este de a desfăşura activităţi de cercetare fundamentală, cercetare aplicativăşi dezvoltare 
tehnologicăşi de a disemina rezultatele acestora prin învăţare (predare), publicare sau transfer tehnologic; 
toate profiturile sunt reinvestite în aceste activităţi, în diseminarea rezultatelor acestora sau în învăţare 
(predare); întreprinderile care pot exercita influenţă asupra unei astfel de entităţi, în calitate, de exemplu, de 
acţionari sau membri, vor beneficia de acces nepreferenţial la capacităţile de cercetare ale unei astfel de 
entităţi sau la rezultatele cercetării, generate de aceasta. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:42