Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: contractor (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-61
CITAT: 

 (1) Contractele de finanţare încheiate pentru finanţarea programelor şi proiectelor cuprinse în Planul 
naţional din surse bugetare pot avea caracter de recurenţă. 
(2) În baza caracterului de recurenţă oricare contractor poate să încheie, la rândul său, alte contracte de 
finanţare, de această dată având calitatea de autoritate contractantă, dacă: 
a) în contractul de finanţare pe care l-a încheiat în calitate de contractor este prevăzută o astfel de clauză; 
şi 
b) în valoarea contractului de finanţare pe care l-a încheiat în calitate de contractor, pe lângă suma ce 
reprezintă tariful sau/şi alte drepturi ce îi revin, este prevăzutăşi o sumă care reprezintă un buget pus la 
dispoziţia sa pentru a-l utiliza numai în vederea încheierii unui alt contract de finanţare, în calitate de 
autoritate contractantă, prin care să finanţeze un contractor care efectuează un serviciu în aplicarea 
obiectivelor programelor şi proiectelor.

 (3) În vederea atingerii obiectivelor programelor/proiectelor se pot încheia contracte de finanţare până la 
nivelul de execuţie directăşi nemijlocită, inclusiv. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07