Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: contract de grant (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-80
CITAT: 

 Prevederile art. 74 - 79 se aplică în mod corespunzător şi în cazul rezultatelor cercetării obţinute pe baza 
derulării contractelor de grant încheiate începând din anul 1996 şi finanţate din fonduri publice. 

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:42