Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: conducător şi realizator de proiecte şi de părţi ale acestora (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-57
CITAT:  
(1) Suma globală alocată de la bugetul de stat prin bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, 
în vederea realizării programelor Planului naţional, se contractează cu conducătorii de programe şi cu 
conducătorii şi realizatorii de proiecte sau de părţi din acestea. 
(2) Din sumele contractate potrivit alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital în conformitate 
cu prevederile contractelor încheiate. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07