Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: conducător de program (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-47 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) Conducerea programelor prevăzute în Planul naţional sau a altor planuri, programe sau proiecte de 
cercetare-dezvoltare şi inovare ale autorităţilor contractante se poate face direct de către acestea sau se poate 
atribui, în baza caracterului de recurenţă, Unităţii executive pentru finanţarea învăţământului superior, a 
cercetării, dezvoltării şi inovării, instituţiilor şi unităţilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare sau de 
management al activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, academiilor de ramură, instituţiilor de 
învăţământ superior acreditate, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi operatorilor economici, pe bază 
de criterii de capabilitate, în sistem competiţional sau în mod direct, potrivit legii. 

 (2) *** Abrogat 
(3) *** Abrogat 
(4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct Unităţii Executive pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării conducerea de programe prevăzute în Planul 
naţional. 
(5) Conducerea programelor şi a proiectelor finanţate în sistem competiţional din fonduri de la bugetul de 
stat se atribuie pe baza următoarelor proceduri de selectare a contractorilor: 
a) licitaţie sau, după caz, proceduri competiţionale simplificate, dacă urmează să fie selectat un singur 
contractor, pentru procurarea serviciilor de conducere a programelor, serviciilor de conducere a unor 
proiecte de mare complexitate, bunurilor sau altor servicii;

 b) evaluarea propunerilor de proiecte, dacă urmează să fie selectaţi mai mulţi contractori, pentru 
procurarea serviciilor de conducere şi/sau execuţie a proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de inovare.

 (6) Stabilirea contractorilor pentru serviciile şi bunurile prevăzute la alin. (5) se poate face în mod direct, 
în situaţiile în care acestea nu pot fi procurate din mai multe surse. 
(7) Atribuirea conducerii programelor şi realizării lucrărilor se face pe bază contractuală, conform 
normelor metodologice prevăzute la art. 60 alin. (2). 
(8) Orice program are un singur conducător de program. 
 
ro-og-57-2002-2022-art-57
CITAT:  
(1) Suma globală alocată de la bugetul de stat prin bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, 
în vederea realizării programelor Planului naţional, se contractează cu conducătorii de programe şi cu 
conducătorii şi realizatorii de proiecte sau de părţi din acestea. 
(2) Din sumele contractate potrivit alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital în conformitate 
cu prevederile contractelor încheiate. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:42