Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: cercetare ştiinţifică (RO)

Enunturi date ca definiţii.

ro-og-57-2002-2022-art-2 (1 comentariu)
CITAT: 
 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentalăşi 
inovarea bazată pe cercetare ştiinţificăşi dezvoltare experimentală. Cercetarea ştiinţifică cuprinde cercetarea 
fundamentalăşi cercetarea aplicativă. 
(2) Definiţiile termenilor utilizaţi în cuprinsul ordonanţei sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă. 
(3) Definiţiile prevăzute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, în acord cu legislaţia Uniunii Europene şi bunele practici internaţionale. 

Termeni şi concepte conexe

ro-og-57-2002-2022-def-2
CITAT: investigaţia originală desfăşurată pentru dobândirea de cunoştinţe în vederea 
unui obiectiv practic, specific. 
ro-og-57-2002-2022-def-1
CITAT: activităţile experimentale sau teoretice desfăşurate, în principal, pentru 
dobândirea unor cunoştinţe noi cu privire la fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a se 
urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:42