Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: cercetare competitivă (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-def-8
CITAT: procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform 
cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială, economicăşi culturală. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:42