Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: casarea rezultatelor cercetării (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-79
CITAT: 

 (1) *** Abrogat 
(2) *** Abrogat 
(3) Rezultatele cercetării pot fi casate conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia celor 
prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b). 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07