Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: bază tehnico-ştiinţifică (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-16
CITAT:  
Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare care beneficiază de finanţare şi din fonduri publice sunt 
obligate să asigure: 
a) dezvoltarea bazei tehnico-ştiinţifice, actualizarea documentaţiei ştiinţifice de interes naţional, precum şi 
utilizarea acestora cu prioritate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; 
b) urmărirea realizării transferului tehnologic; 

 c) adoptarea unor structuri organizatorice şi a unui management performante, urmând cele mai bune 
practici utilizate pe plan mondial; 

 d) eliminarea posibilităţilor de generare a unor acte de concurenţă neloială; 
e) condiţii optime de activitate şi de dezvoltare profesională pentru personalul de cercetare, cu respectarea 
prevederilor legale;

 f) sprijin idministrativ pentru personalul de cercetare-dezvoltare, astfel încât să se permită acestuia 
focalizarea pe activităţile ştiinţifice, iar timpul alocat pentru activităţi administrative de către personalul de 
cercetare-dezvoltare care nu ocupă funcţii de conducere sau administrative să nu depăşească, în medie, 10% 
din timpul de lucru al acestuia; 

 g) în cazul în care unităţile şi instituţiile de drept public sau de drept privat desfăşoară pe lângă activitatea 
de cercetare şi activităţi de natură economică, pentru a evita subvenţionarea încrucişată a activităţii 
economice şi a nu intra sub incidenţa art. 107 alin. (1) din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cele 
două tipuri de activităţi şi costurile de finanţare vor fi evidenţiate distinct în declaraţiile financiare anuale ale 
acestor organizaţii.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07