Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: agent economic (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-82
CITAT:  
Statul stimuleazăşi susţine efortul de inovare şi de absorbţie a inovării în economie şi în societate, la 

nivelul agenţilor economici şi sociali, prin acţiuni şi mijloace specifice, astfel: 
a) sprijin financiar; 
b) dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic. 

 
ro-og-57-2002-2022-art-86
CITAT: 

 (1) Infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, prevăzută la art. 85, se constituie pentru susţinerea 
dezvoltării economico-sociale, prin stimularea inovării şi transferului tehnologic, atragerea de investiţii în 
vederea valorificării rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a resurselor umane din sistemul 
naţional de cercetare-dezvoltare. 
(2) Iniţiativa constituirii unei entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic poate aparţine 
autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, unităţilor de cercetare, instituţiilor de învăţământ 
superior, camerelor de comerţşi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi agenţilor 
economici cu sediul în România. 
(3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, susţine logistic şi financiar, în sistem de 
cofinanţare, constituirea şi dezvoltarea unităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic. 
Susţinerea financiară se realizează prin Programul pentru susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de transfer 
tehnologic şi inovare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobat prin hotărâre a 
Guvernului. 
(4) Acordarea titlului de entitate a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic se face prin ordin al 
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Titlul este valabil, în funcţie de tipul de entitate, pe durata, în 
perimetrul şi în condiţiile specificate în ordin. 
 (5) Constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer 
tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora se fac în conformitate cu norme metodologice 
specifice, elaborate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07