Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: activitate de microproducţie (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-13
CITAT:  (1) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare de drept public pot desfăşura activităţi de 
microproducţie şi pot oferi servicii specifice, potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi 
prevederilor legale corespunzătoare. Activităţile şi serviciile pot fi desfăşurate inclusiv prin asociere în 
participaţiune, numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, potrivit 
regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea 
organului administraţiei publice centrale în subordinea sau coordonarea căruia funcţionează instituţia sau 
unitatea de drept public. 
(2) Instituţiile şi unităţile de drept privat dispun de autonomie în exploatarea rezultatelor activităţii proprii 
de cercetare-dezvoltare, conform legii. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07